Polityka prywatności

Niniejsza   strona   internetowa   (zwana   dalej   “stroną   internetową“)   jest   udostępniana

przez Polski Instytut Antywindykacji Sp. z o.o. (zwanym dalej “nami” lub “my”).

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas   korzystania   z   naszej   strony   internetowej.   O   ile   nie   zaznaczono   inaczej w dalszej części, podstawa prawna do obsługi Twoich danych osobowych wynika z faktu, że takie  postępowanie  jest  konieczne,  aby  umożliwić  funkcjonalność  strony  internetowej w sposób wymagany przez użytkowników.

Korzystanie z naszej strony internetowej

Wchodząc na naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 •  adres IP
 • data godzina dostępu
 •  różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • oglądana treść (konkretna strona)
 • status kodu dostępu/HTTP
 • przekazana objętość danych
 • strona żądająca dostępu
 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja system operacyjnego i przeglądarki.

 

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu, aby móc śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

Ustawienia plików cookie

Na naszej stronie internetowej nie wykorzystujemy plików cookie ani nie gromadzimy żadnych

danych w celach analitycznych.

Korzystanie z formularzy kontaktowych

Można się z nami skontaktować bezpośrednio za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Formularz wymaga podania następujących danych:

 •  imię, nazwisko,
 • adres e-mail
 • numer telefonu (opcjonalnie)

 

Informacje    dostarczone     za     pośrednictwem     formularza     kontaktowego    zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w celu odniesienia się do przesłanej wiadomości.

Pełną treść obowiązku informacyjnego można znaleźć  tutaj

Usługi i treści zewnętrzne na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi lub/i treści innych firm. Podczas korzystania z takich usług zewnętrznych lub gdy wyświetlane są treści firm zewnętrznych, z przyczyn technicznych wymieniane są informacje o komunikacji między Tobą i odpowiednim dostawcą. Obecnie takim podmiotem jest Facebook, gdzie Administrator prowadzi swój oficjalny  profil  pod  adresem:  https://www.facebook.com/Polski-Instytut-Antywindykacji-112298671364008

Zewnętrzny dostawca usług lub treści również może przetwarzać dane do własnych dodatkowych celów. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą skonfigurowaliśmy usługi i treści dostawców, którzy przetwarzają dane we własnym zakresie w taki sposób, że komunikacja w celach innych niż prezentowanie ich usług lub treści na naszej stronie jest zablokowana, lub odbywa się tylko po aktywnym włączeniu danej usługi. Ponieważ jednak nie mamy kontroli nad informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez firmy trzecie, nie jesteśmy w stanie dostarczyć wiążących informacji dotyczących zakresu i celu przetwarzania takich danych.

Więcej informacji na temat zakresu i celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w oświadczeniach dotyczących ochrony danych dostawców, których usługi lub/i treści zamieszczamy, oraz którzy są odpowiedzialni za ochronę danych w tym kontekście.

Przenoszenie danych w celu zleconego przetworzenia

Do     przetwarzania     Twoich     danych     w     pewnym     stopniu     będziemy     korzystać z wyspecjalizowanych usługodawców. Są oni starannie przez nas dobierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych, mogą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i ściśle wg naszych wytycznych.

Informacje dotyczące przysługujących praw

 • Następujące  prawa  są dostępne zgodnie z  odpowiednimi  przepisami o  ochronie danych osobowych:
 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo  do  sprzeciwu przetwarzaniu z  powodu  naszego  uzasadnianego  interesu,  interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i   uzasadnione   względu,   które   mają   wyższość   nad   osobistymi   interesami,   prawami i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • Możesz zażądać realizacji powyższych praw w dowolnym momencie.

 

Aby złożyć żądanie należy skierować wniosek na adres:  kontakt@prawnicy-antywindykacja.pl

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Aktualizacje naszej Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.