W toku postępowania sądowego dowiedziemy, że wibor ustalany jest błędnie. Skutkiem i konsekwencją dla banku będzie to iż kredytobiorca otrzyma zwrot rat odsetkowych! Kontynuując spłatę swoich zobowiązań pozbywa się odsetek poprzez co finalnie otrzymuje kredyt bez oprocentowania.

DOPROWADZAMY DO UNIEWAŻNIENIA KLAUZULI ZMIENNEJ STOPY PROCENTOWEJ WIBOR!

Sytuacja do jakiej dążymy to nie tylko zredukowanie oprocentowania kredytu ale także udowodnienie że wibor jest ustalany wadliwie poprzez zapisy abuzywne w umowie co zamyka możliwość naliczenia przez bank odsetek.

Dorga prowadzenia Państwa sprawy wygląda następująco:

  • analiza umowy kredytowej określenie wartości i skuteczności działań,
  • negocjacje z bankiem,
  • postępowanie sądowe.

BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY! WYSLIJ DO NAS SWOJĄ UMOWĘ KREDYTOWĄ OCENIMY ZASADNOŚĆ PROWADZENIA SPRAWY I MOŻLIWĄ WYGRANĄ