W jakiej sytuacji należy mi się odszkodowanie?
Jeśli na skutek wypadku spowodowanego przez innego sprawcę doznasz obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia możesz oczekiwać: Zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; Zwrotu kosztów poniesionych na leczenie, opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem; Renty z tytułu utraconych korzyści, w przypadku, kiedy częściowo lub całkowicie utracisz zdolność do pracy zarobkowej, Renty z tytułu zwiększonych potrzeb, jeżeli koszty leczenia będą ponoszone przez długi okres lub stale, co wpłynie na zmniejszenie Twoich dochodów uzyskiwanych przed wypadkiem; Zwrotu kosztów za rzeczy, które w czasie wypadku uległy zniszczeniu. Polski Instytut Antywindykacji dołoży wszelkich starań, abyś otrzymał należne Ci środki finansowe z wszelkich możliwych tytułów i źródeł. Nasze dotychczasowe doświadczenie wielokrotnie potwierdziło, że nasi Klienci nie byli świadomi, iż należy im się odszkodowanie – na tym zasadza się cała idea istnienia Europejskiego Centrum Odszkodowań – nie musisz być prawnikiem, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie – my postaramy się o nie za Ciebie i dla Ciebie.
Czy mam szansę na uzyskanie odszkodowania?

Bardzo często zdarza się, że poszkodowany, ubiegający się o odszkodowanie, musi samotnie zmierzyć się z potężną instytucją Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które odmawia wypłaty należności. Oddając sprawę Polskiemu Instytutowi Antywindykacji zyskujesz pomoc doświadczonego i efektywnego pełnomocnika, który w Twoim imieniu walczy o jak najwyższe odszkodowanie. Ponieważ Polski Instytut Antywindykacji to duża, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka, zatrudniająca wykwalifikowany personel i posiadająca odpowiednie możliwości finansowe, Towarzystwo Ubezpieczeniowe zdaje sobie sprawę, że wszelkie decyzje odmowne spotkają się ze zdecydowaną reakcją i często znajdą finał w Sądzie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala nam skuteczne ubiegać się o należące się Tobie pieniądze z tytułu odszkodowania.

Jak wiele czasu zajmuje proces likwidacji szkody?

Likwidacja szkody, powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego, zajmuje od 30 do 90 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem, że wcześniej złożona i przedstawiona została pełna dokumentacja. Termin ten niestety może ulec zmianie – powodem wydłużenia mogą być wspominane już mankamenty dokumentacji lub przypadek, w którym proces leczenia nie został zakończony. Wówczas poszkodowany może spodziewać się wypłaty części odszkodowania w trakcie leczenia.

Jak długo będę musiał czekać na odszkodowanie?

To, jak długo będziesz musiał czekać na odszkodowanie, niestety nie jest całkowicie uzależnione od nas, ponieważ wpływ na to ma wiele czynników, a przede wszystkim stopień, w jakim sprawa jest skomplikowana. Bardzo ważną rolę odgrywa także czas dostarczenia stosownej dokumentacji. Jeżeli nastąpią opóźnienia w dostarczeniu dokumentacji lub braki w tejże, Ubezpieczyciel może w ramach narzuconych przez prawo norm czasowych przeciągać wypłatę odszkodowania. Dlatego też z ogromną starannością sprawdzamy niezbędne pisma i stopień ich kompletności.

Czy będę musiał zeznawać w sądzie?

De facto sam o tym decydujesz. Jeżeli sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, będziesz musiał uczestniczyć w rozprawie. O tym, czy Twoja sprawa zostanie skierowana do sądu, zadecydujesz sam, po otrzymaniu rekomendacji wystawionej przez naszą Kancelarię Radców Prawnych. Pamiętaj, że pozwala to znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego odszkodowania. Jeżeli dojdzie do rozprawy, odbędzie się ona w sądzie właściwym, najbliższym Twojego miejsca zamieszkania.

Czy uzyskam odszkodowanie za zniszczony samochód?

Możemy w Twoim imieniu wystąpić o odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu. Jest to korzystne zwłaszcza dla kierowców, których auta w chwili wypadku nie były starsze niż 5 lat, zakupione jako nowe w salonie i bezwypadkowe. Pojazd jednak powinien być naprawiony w Autoryzowanej Stacji Obsługi, zgodnie z technologią producenta, co należy potwierdzić fakturami za naprawę i zakup części oryginalnych.

Jak wysokiej kwoty z odszkodowania mogę się spodziewać?
Wysokość kwoty odszkodowania jest ściśle uzależniona od trwałych następstw wypadku. Stopień uszczerbku na zdrowiu, wyrażany procentowo, to podstawowy, aczkolwiek nie jedyny czynnik, który brany jest pod uwagę przy określaniu wysokości odszkodowania. Powierzając sprawę w ręce Polskiego Instytutu Antywindykacji masz pewność, że zajmują się nią wysoko wykwalifikowani specjaliści. Pieniądze, które otrzymasz, to forma rekompensaty doznanych przez Ciebie cierpień fizycznych i psychicznych.
Moje leczenie ciągle trwa. Czy już teraz mogę walczyć o odszkodowanie?

Nawet jeżeli Twoje leczenie nie zostało zakończone możesz ubiegać się o należne Ci pieniądze. Co więcej, bardzo często w takich sytuacjach można liczyć nawet na zaliczkę, która pokryje przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji lub pomoże w spłacie już poniesionych. Na podstawie dokumentacji medycznej można określić, w którym momencie należy ubiegać się o taką zaliczkę i jaka będzie jej wysokość. Naturalnie nie musisz zajmować się tym osobiście – wszystkiego dopilnuje za Ciebie Polski Instytut Antywindykacji.

Czy jeżeli wypadek miałem kilka lat temu, mogę jeszcze ubiegać się o odszkodowanie?

Owszem, pod warunkiem, że sprawa nie uległa przedawnieniu, którego okres wynosi najczęściej 3 lata. Może on jednak ulec wydłużeniu, jeżeli poniesione przez Ciebie szkody były następstwem czynu niedozwolonego – wówczas jest to okres 20 lat od daty wypadku. Najrozsądniej skontaktować się wcześniej w takiej sytuacji z nami – postaramy się rozwiać Twoje wątpliwości i poczynimy odpowiednie kroki w kierunku odzyskania odszkodowania.

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Zachęcamy do skontaktowania się z nami bezpośrednio. Nasz zespół obsługi klienta jest gotowy, by udzielić Ci pełnego wsparcia i odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu!