Rozwód nawet w 30 dni? Możliwe! W 3 krokach w przeciągu 30 dni! Okiem Prawnika

Jak wziąć rozwód? Aktualna procedura rozwodowa

ADWOKAT OD SPRAW ROZWODOWYCH

Rozwód jest definitywnym I ostatecznym rozwiązaniem małżeństwa. W Polsce może to nastąpić jedynie wyrokiem sądu okręgowego. Jednak w drodze negocjacji rozwodowych lub mediacji rozwodowych, można ustalić wspólne stanowisko procesowe i zawrzeć porozumienie małżeńskie a także porozumienie rodzicielskie.

Przykładowe Przyczyny rozwodów w Polsce są bardzo różne:

  • zdrada małżeńska,
  • alkoholizm,
  • narkomania,
  • hazard,
  • środki odurzające,
  • niegospodarność,
  • uchylanie się od pracy,
  • niechęć do posiadania dzieci lub powiększenia rodziny itd.
image

Krok pierwszy

Krok pierwszy

Sporządzenie pozwu o rozwód- jako kancelaria zaczynamy od sporządzenia I wniesienia pozwu o rozwód. Kwestie formalne prowadzi adwokat I to jego rolą jest sporządzić pozew który ma spełniać wymogi formalne oraz zawierać informacje które przedstawi całkowity rozpad pożycia małżeńskiego.

image

Krok drugi

Krok drugi

Złożenie pozwu- uzasadnienie przekonujące o całkowitym i trwałym rozkładzie pożycia małżeńskiego, ustalenie z pełnomocnikiem założeń oraz planu na prowadzenie postępowania. Ewentualne ryzyka oraz opis oczekiwań wobec prowadzonego postępowania, partnera I dalszych działań.

image

Krok trzeci

Krok trzeci

Rozprawa sądowa- Bywają sprawy rozwodowe, które zostają przeprowadzone w ciągu jednej rozprawy sądowej, ale są też takie, które ciągną się latami. Na szybkie zakończenie sprawy można liczyć w 2 sytuacjach:
1. Małżonkowie nie mają dzieci, wspólnego majątku lub są zgodni co do podziału majątku i oboje chcą rozwodu bez orzekania o winie.
2. Małżonkowie porozumieli się za pomocą mediacji, istotne kwestie zostały ustalone I zaakceptowane przez dwie strony. Stacjonarnie lub Online- Pan mediacji, Spotkanie mediacyjne, Podpisanie ugody, Zatwierdzenie przez Sąd.

Rozwód – od czego więc zacząć?

Nasza kancelaria oferuje pomoc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Sprawy o rozwód, o separację czy o unieważnienie małżeństwa.
NEGOCJACJE
MEDIACJE - Spotkanie online, stacjonarnie
POSTĘPOWANIE SĄDOWE

asdasd