Oddłużanie osób fizycznych to postępowanie skierowane do osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jej celem jest całkowite oddłużenie wszystkich tych, którzy są niewypłacalni.

Przede wszystkim badamy zasadność roszczeń oraz formy ich egzekwowania przez wierzycieli!

Chronimy swoich klientów przed uporczywym nękaniem ze strony wierzycieli, firm windykacyjnych, czy kancelarii komorniczych!

Pomoc profesjonalistów – Twoją sprawą zajmą się doświadczeni prawnicy i doradcy restrukturyzacyjni. Jako nasz Klient od początku współpracy zostaniesz objęty ochroną prawną oraz wsparciem, dzięki czemu możesz liczyć na stały kontakt z naszą kancelarią.

Reprezentujemy swoich klientów przed Sądem i urzędami na każdym etapie postępowania.

Jakie są korzyści skorzystania z oddłużania?

  • pozbycie się długu oraz komfort psychiczny,
  • nowy start dla osób, które borykają się z zadłużeniami,
  • przywrócenie stabilnych warunków życiowych,
  • zawieszenie postępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego,
  • zatrzymanie naliczanych odsetek, dzięki czemu dług nie wzrasta,
  • czyszczenie historii kredytowej z BIK, KRD, KRS itd.

Przygotowujemy pełną dokumentację pism, wniosków i formularzy.

Dla kogo jest skierowana usługa?

  • dla osób, które popadły w spirale zadłużeń,
  • dla osób, których nękają komornicy i windykatorzy,
  • dla wszystkich tych, którzy znaleźli się w sytuacji pozornie bez wyjścia,
  • dla osób, które czują, że działania firm windykacyjych, pośredników, agentów finansowych, są prowadzone niezgodnie z prawem.