Jeżeli w następstwie wypadku poszkodowany poniósł śmierć, wówczas jego najbliższa rodzina może ubiegać się o stosowne odszkodowanie.

W związku z doznanym cierpieniem najbliżsi krewni osoby zmarłej mają prawo do uzyskania świadczeń w postaci odszkodowania z tytułu: pogorszenia sytuacji życiowej, zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby, renty oraz zwrotu kosztów pogrzebu i wydatków poniesionych za leczenie. Pieniądze pozwolą godnie przetrwać czas żałoby i ułatwią chociaż w minimalnym stopniu odnalezienie się w nowej i trudnej sytuacji.

Wynagrodzenie za likwidację szkody pobieramy dopiero w chwili uzyskania świadczenia dla naszego klienta. Nie pobieramy opłat z góry!

W ramach ubiegania się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby możemy w szczególności liczyć na odszkodowanie za śmierć:

  • współmałżonka,
  • dziecka,
  • ojca i matki,
  • nienarodzonego dziecka.

Zmarł Ci ktoś bliski w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Zadośćuczynienie

O świadczenie mogą starać się poszkodowani określani jako „najbliżsi członkowie rodziny”. Należą do nich: małżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz dzieci. Czasami zdarzają się jednak sytuacje niejasne – po odszkodowanie zgłaszają się również takie osoby, które nie są oficjalnie członkami rodziny, ale pozostawały w zażyłych relacjach ze zmarłym. W szczególnych sytuacjach zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może być również wypłacone:

  • konkubentom,
  • dziadkom,
  • macochom i ojczymom,
  • rodzeństwu przyrodniemu,
  • dzieciom przyjętym na wychowanie przez rodziców zastępczych.